De jury

De jury wordt tweejaarlijks benoemd door het bestuur van de Stichting Ida Gerhardt Prijs. Alle uitgeverijen van poëzie wordt schriftelijk verzocht alle nieuwe Nederlandstalige bundels die verschenen zijn in een nader vast te stellen periode toe te zenden. 
Beoordeling vindt plaats in de geest van het werk van Ida Gerhardt, waarbij inhoud en vorm met elkaar in balans zijn. 
De jury stelt ongeveer twee maanden voor de prijsuitreiking drie genomineerden voor de prijs vast en brengt een juryrapport uit aan de voorzitter van het bestuur. Het bestuur verzorgt de bekendmaking van de genomineerden aan de pers. 
De winnaar wordt tijdens de feestelijke uitreiking van de prijs bekend gemaakt door de voorzitter van de jury.

Elke twee jaar wordt een nieuwe jury benoemd. Het overzicht van juryleden door de jaren heen is indrukwekkend en toont aan dat de Ida Gerhardt Poëzieprijs van gewicht is in de Nederlandse literatuurgeschiedenis.

Meer informatie
jury door de jaren heen >>