Prijs 2020

Marieke Lucas Rijneveld wint met Fantoommerrie
de 11e Ida Gerhardt Poëzieprijs.