Organisatie

De Ida Gerhardt Poëzieprijs is in 1998 in het leven geroepen door de gemeente Zutphen en werd sindsdien georganiseerd door een daartoe door het College van Burgemeester en Wethouders ingestelde commissie. In 2014 is de organisatie overgedragen aan het bestuur van de Stichting Ida Gerhardt Prijs. Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Herman Krans (voorzitter)
Antoine Paris (penningmeester)
Tim Pardijs (secretaris)
Matthijs Kaaks
Roeland Kooijmans